Erasmus+ 2018-2020

 
Erasmus+ - enriching lives, opening minds

„Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”

erasmusplus

rekrutacja

broszura

| kolaż | kolaż 1 | kolaż 2 | plakat 1 |


Zagraniczne praktyki i staże zawodowe = prosty sposób na cenne doświadczenie zawodowe

W czerwcu 2018 w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze rozpoczęła się realizacja dwuletniego projektu w ramach unijnego programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - „Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”. Partnerami naszej szkoły są pracodawcy niemieccy oraz włoscy a także firmy pośredniczące Berlink w Niemczech i Sistema Turismo we Włoszech.
Projekt adresowany jest do uczniów klas II i III technikum (68 uczniów), w zawodzie technik ekonomista, logistyk i hotelarstwa którzy będą realizowali 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach włoskich oraz do uczniów w zawodzie technik informatyk, mechanik i budownictwa, którzy będą realizowali 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach niemieckich, zgodne z profilem ich kształcenia zawodowego. Przewidywany czas realizacji projektu to 2 lata.
Dodajmy, że jest to już kolejny projekt unijny realizowany przez ZS w Górze, nasza placówka od ponad 10 lat z sukcesem realizuje projekty unijne, nawiązując owocną współpracę ze szkołami, z instytucjami reprezentującymi sektory kształcenia i szkolenia zawodowego oraz z lokalnymi i zagranicznymi pracodawcami.
Możliwość odbycia praktyk zawodowych zagranicą to z naszego punktu widzenia cenne doświadczenie w karierze zawodowej tych młodych ludzi – mówi dyrektor szkoły Ewa Gano. Młodzież ma możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych  oraz  doskonalenia umiejętności językowych. Równie cennym doświadczeniem jest zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw. Uważamy, że wyjazdy tego typu dają nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także są okazją do poznania samego siebie, nauczenia się wielu nowych rzeczy, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczniowie poznając odrębną kulturę, nowych ludzi pochodzących z różnych zakątków świata uczą się nie tylko tolerancji ale również radzenia sobie w nowym środowisku.I faza: 12.11.2018 - 07.12.2018

Veni, vidi, vici Rimini

Czternastu uczniów technikum o profilu nauczania technik ekonomista oraz technik hotelarstwa  realizowało miesięczne praktyki zawodowe w Rimini, Włochy.

Młodzież z Zespołu Szkół w Górze wraz z opiekunami wyruszyła na czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do Rimini, Włochy. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze programu unijnego Erasmus+. Młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe w zawodach Technik Ekonomista i Technik Hotelarstwa. Organizatorzy wyjazdu zagwarantowali uczestnikom zakwaterowanie w centrum miasta, wyżywienie, kieszonkowe, zajęcia pedagogiczno-kulturowe oraz językowe oraz  bogaty program kulturowy. Podczas pobytu we Włoszech, uczniowie wraz z opiekunami aktywnie spędzali wszystkie weekendy, poznając kulturę, sztukę i historię Włoch, odwiedzając Rimini, Bolonię, San Marino i Florencję.
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia cennej wiedzy związanej z hotelarstwem oraz ze światem finansów. Oprócz tego zdobyli  umiejętności praktyczne, które mieli okazję zastosować w praktyce. Wszyscy uczestnicy doceniają owocną współpracę z pracodawcami, dzięki której mogli rozwijać się zawodowo i kształcić umiejętności praktyczne oraz doskonalić znajomość języków obcych, co pomoże im w przyszłej karierze zawodowej oraz otworzy drzwi zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku pracy. Ponadto, uczniowie zdobyli wiedzę na temat pracy zagranicą, poznali wewnętrzne zasady pracy obowiązujące w firmie oraz wzmocnili swoją asertywność i rozwinęli zdolność do współpracy w zespole.
Zdobyte umiejętności zostały poświadczone, wystawionymi przez pracodawców certyfikatami oraz dokumentami Europass mobilność i ECVET.

 

 

Warto tutaj zacytować opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?

„Erasmus  to  szkoła życia, nauczył nas  radzenia sobie w obcym kraju,  zaczęliśmy odważniej patrzeć w przyszłość i wierzyć w swoje możliwości”

,,Uczestniczenie w Erasmusie umożliwiło nam  zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego, poznanie nowych metod i form pracy”

,,Uczestnictwo w stażu zagranicznym jest dobrze widziane w życiorysie i cenione przez pracodawców, stanowi dobrą inwestycję w dalszej ścieżce kariery zawodowej”.


II faza: 11.02.2019 - 08.03.2019

"Wciąż trzymam walizkę w Berlinie. Abym mogła tam wrócić i zostać, kiedy tylko zechcę”
- Marlene Dietrich, piosenkarka, 1957

Czternastu uczniów technikum o profilu nauczania technik informatyk, budownictwa i mechanik odbywało miesięczne praktyki zawodowe w Berlinie, Niemcy.  
Praktyki zagraniczne odbyły się w firmach niemieckich na terenie Berlina. Praktyki były poprzedzone będzie przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy poznali metody pracy w grupie osób różnej narodowości, różniących się kulturą i wyznawaną religią. Szkolenie zapewniło lepszą adaptację w obcym kraju, a także wzbogaciło ich język angielski i niemiecki o słownictwo z zakresu języka zawodowego i ogólnego. Miesięczny czas trwania praktyk był optymalnym pod względem długości, okresem wystarczającym na zapoznanie się z miejscem praktyk, asymilację do nowego otoczenia i wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponadto czterotygodniowy pobyt w Berlinie pozwolił na pełną realizację programu kulturalnego przygotowanego przez organizację pośredniczącą Berlink oraz poznanie największych atrakcji turystycznych oraz historii i obyczajów regionu Brandenburgia. Uczniowie zwiedzili Poczdam i Berlin oraz Tropical Island. Berlin stanowi także centrum historii, sztuki, muzyki i graffiti, nasi uczniowie zwiedzili wiele muzeów, uczestniczyli w rozmaitych festiwalach kulturalnych oraz doświadczali życia w tym cudownym, szalonym, artystycznym mieście.
Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymali dokument poświadczający zdobyte umiejętności oraz odbycie praktyk zagranicznych, wydany w porozumieniu z pracodawcą oraz szczegółowy opis zdobytych umiejętności, sporządzony zgodnie z systemem ECVET oraz dokument Europass Mobility - ujednolicone poświadczenia zdobytych kwalifikacji, zakresu wiedzy i doświadczeń.

 


Warto tutaj zacytować opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?

„poznałem dużo innych ludzi i  innych kultur”

„wiem, że życie w wielkim mieście nie jest dla mnie”

„Jest to możliwość zobaczenia innej organizacji pracy, kultury pracy, zachowania i kultury”

 

Erasmus+ nie jest jednym miesiącem z życia, jest to całe życie przeżyte w ciągu jednego  miesiąca

Aktywnie promujemy realizowany przez nas  program Erasmus+ w mediach społecznościowych oraz w prasie. Upowszechniamy rezultaty projektu, bo chcemy zachęcić innych do rozpoczęcia przygody z Erasmus+ .

Dzień Otwarty w ZS w Górze
Nasi uczniowie stworzyli stoisko dobrych praktyk Erasmus+, uczniowie z innych szkół uzyskiwali informacje z tzw. ”pierwszej ręki” na temat praktyk oraz możliwości jakie otwiera przed młodym człowiekiem program Erasmus+. Do odwiedzin stoiska zachęcały miła atmosfera oraz możliwość wzięcia udziału w  kreatywnym quizie.

 


XVII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy

Uczniowie, którzy realizowali praktyki zagraniczne we Włoszech i  Niemczech , podzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniem a także opowiadali o efektywnej współpracy z pracodawcami . Nauczyciele, biorący udział w realizacji projektów unijnych przedstawiali możliwości  rozwoju uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz przedstawiali bogatą ofertę programu Erasmus+. Publiczność stanowili  lokalni pracodawcy, biura pracy oraz uczniowie i nauczyciele szkół średnich.

 


European Vocational Week


  The European Vocational Skills Week -  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w Zespole Szkół w Górze
Różnorodne zajęcia promujące kształcenie zawodowe; konferencje, warsztaty, szkolenia oraz zajęcia językowe w zawodzie hotelarza i logistyka – już w październiku w Zespole Szkół w Górze

W tym roku Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbywa się pod hasłem: „Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie!” Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 14–18 października 2019 r. jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez naszych uczniów, stawiamy na praktykę nie tylko w kraju, ale i za granicą, od wielu lat nasi uczniowie realizują zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa ta pozwala im  sprawdzić w praktyce to, czego nauczyli się na zajęciach w szkole oraz zobaczyć, jak to robią inni, w tym nasi partnerzy z Niemiec i z Włoch. Dlatego też, kolejną atrakcją podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie zorganizowanie stoiska Erasmus+ , gdzie lokalna społeczność będzie mogła uzyskać informację dotyczącą programów Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej.

Pozostając pod urokiem słonecznej Italii…

Zagraniczne praktyki zawodowe  Erasmus + - wspomnienia z  pobytu we Włoszech - uczniowie technikum ekonomicznego, organizacji reklamy i hotelarskiego

Listopad 2019 r. - czas oczarowania kulturą, kuchnią, językiem i architekturą Włoch. To co urzeka najbardziej we Włoszech jest duży dystans do siebie i  swojego wyglądu ich mieszkańców a przede wszystkim spokój, opanowanie i uśmiech na twarzy. Obyczajem, który może irytować jest całkowity brak pospiechu oraz czas „sjesty”, chociaż można ją polubić i traktować jako nieodłączny element kultury Włoch, coś co zawsze będzie kojarzyć się z tym miejscem.
Kuchnia – różnorodna, ciekawa, odkrywcza – jednym słowem śródziemnomorska. Dzień zaczynaliśmy od włoskiego śniadania; słodkie rogaliki cornetto (w wersji słodkiej, nadziewanej lub słonej) albo girella (słodka bułka z czekoladą) do tego kawa, herbata i sok owocowy. Dzień kończył się włoską, sytą  kolacją czyli dwudaniowym obiadem.

Język – doświadczeni, w przyjmowaniu obcokrajowców na praktyki włosi, chętnie służą wsparciem językowym, w razie potrzeby poprawią, gdy popełnisz błąd. Wieloletnie doświadczenie naszych pracodawców i ich podejście do międzynarodowych uczniów, sprawia, że po kilku dniach czuliśmy się  tam, jak u siebie. W Rimini, posługiwaliśmy się głównie językiem angielskim, ale także wplataliśmy włoskie zwroty.

Praca – praktyki zawodowe odbywały się w hotelach, biurach w dziale zaopatrzenia, zbytu oraz płac i rachuby oraz w firmach reklamowych. Zadań było wiele, między innymi: obsługa gości hotelowych, przygotowanie sali restauracyjnej, obsługa jednostek mieszkalnych w hotelu, wypełnianie niezliczonych faktur, formularzy, czy też  projektowanie reklamy produktu z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych, a przede wszystkim uczestniczenie i uczenie się prowadzenia rozmów z klientem.

Zwiedzanie – wielka przygoda, możliwość poznania włoskiej kultury, sztuki i historii a przede wszystkim wspaniałych ludzi. Zwiedziliśmy turystyczne, pełne niesamowitych zakątków Rimini, romantyczną i bogatą Florencję, zalaną przez wodę Wenecję oraz buntowniczą republikę San Marino. Widoki i wrażenia pozostaną w naszej pamięci na długo.

Czy warto było? Zdecydowanie TAK, wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe to jedno z najlepszych doświadczeń w życiu! Poza zdobyciem cennych umiejętności zawodowych i podszkolenia języków obcych, to szkoła samodzielności i radzenia sobie w obcym kraju, ogromna przygoda, okazja do poznania ludzi z całego świata, innych kultur, możliwość poszerzenia horyzontów i zmiany dotychczasowego spojrzenia na siebie, swoje możliwości oraz na innych. Krótko mówiąc, jest to bezcenne doświadczenie życiowe.

Pożegnanie - wyjeżdżając z Rimini, mieliśmy mieszane uczucia,  z jednej strony pełni radości, pakowaliśmy walizki i czekaliśmy na spotkanie z najbliższymi. Z drugiej strony czuliśmy, że kończy się jedna z cudownych przygód w naszym życiu – dlatego nie powiemy żegnajcie Włochy, ale  ci vediamo di nuovo- czyli do zobaczenia znów!

Koordynator projektu: Katarzyna Staniszewska


 

„Praktyki zagraniczne, najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”

„We will conquer the world.....” Stevie Wonder

W marcu 2020 r. zakończyła się realizacja kolejnej fazy realizowanego przez ZS w Górze, programu Erasmus+. W ramach programu, w dniach 24 luty -13 marzec 2020 r.  na zagranicznych praktykach zawodowych w Berlinie, przebywało14 uczniów w zawodzie technik informatyk i technik logistyk.  Realizację zadań projektowych rozpoczęło spotkanie oraz szkolenie BHP w we współpracującej z nami agencji pośredniczącej Berlink. Młodzież poznała firmy, będące ich miejscem praktyk zawodowych,  harmonogram praktyk oraz otrzymała plany miasta i informacje o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej, samym mieście Berlin i wymaganiach niemieckich pracodawców.

Uczniowie wraz z opiekunami mieszkali w hostelu w centrum Berlina, gdzie również przebywały grupy uczniów z całej Europy. Dzięki temu mieli znakomitą okazję doskonalenia języków obcych oraz poznania swoich rówieśników z innych państw

Zgodnie z założonym planem praktyk uczniowie  realizowali zadania w firmach informatycznych oraz logistycznych na terenie Berlina. Praca w zagranicznych przedsiębiorstwach była znakomitą okazją do uzupełnienia i nabycia nowej wiedzy praktycznej, min; poznanie zasad funkcjonowania zagranicznego przedsiębiorstwa, warunków pracy i zatrudnienia, doskonalenie umiejętności zawodowych oraz nauki języków obcych. Natomiast, obserwując pracę niemieckich firm, używane narzędzia, surowce, środki i metody, a także  współczesne technologie uczniowie doskonalili swoją wiedzę zawodową oraz zdobywali cenne doświadczenie, które z pewnością okaże się przydatne w dalszej karierze zawodowej. Pobyt w innym państwie oraz praca u zagranicznych pracodawców, spowodowała, że uczniowie są bardziej tolerancyjni wobec innych kultur, zdolni do szybszego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze zmianą oraz bardziej biegli w używaniu języka obcego.

Udział w programie Erasmus+, zapewnia także  zdobycie cennych wrażeń i wiedzy dotyczącej kultury, historii i obyczajów państwa goszczącego. Nasi uczniowie, oprócz dogłębnego zrozumienia terminu „miasto multi-kulti” poznali najważniejsze zabytki i budowle stolicy Niemiec, kulturę regionu Brandenburgia oraz skomplikowaną historię podzielonego przez długie lata kraju. Wrażeń sportowych dostarczył oglądany na żywo mecz piłkarski na stadionie Olimpijskim.

Koordynator projektu: Katarzyna Staniszewska