Dodatkowe dni wolne 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów technikum w roku szkolnym 2019/2020 są dni:

14.10.2019 r.

10.01.2020 r.

08.06.2020 r.

09.06.2020 r.

10.06.2020 r.

12.06.2020 r.

23.06.2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 są dni:

14.10.2019 r.

10.01.2020 r.

08.06.2020 r.

09.06.2020 r.

10.06.2020 r.

12.06.2020 r.

23.06.2020 r.