Podziękowania od Rady Rodziców

Pani Dyrektor, Drodzy nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi, 
kochani uczniowie!

Nadeszła właśnie chwila, której wyczekiwaliśmy już od pierwszych dni września . Już minął kolejny rok szkolny , bardzo trudny i bogaty w doświadczenia, jakie postawił przed  nami koronawirus. Przed nami wakacje!!!

W imieniu Rady Rodziców  chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom za trud i wysiłek włożony w tegoroczną edukację młodzieży.

Dziękuję pracownikom szkoły, którzy dbali o sprawną organizację i estetyczny wygląd budynku szkolnego.

Dziękuję uczniom za reprezentowanie szkoły, za wysokie osiągnięcia w nauce, za podejmowanie wyzwań jakie stanęły przed Wami w tym
roku szkolnym. Mam nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie lepszy.

Dzisiaj chciałabym życzyć wszystkim udanych, zdrowych wakacji i abyśmy w tym samym gronie spotkali się we wrześniu.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Dorota Mikołajczyk