Dzięki Erasmus+, mój świat stał się większy

Podsumowanie realizacji zadań w ramach programu Erasmus+ 2018-2020, czyli dlaczego warto korzystać z oferty programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Od 2002 roku Zespół Szkół im gen. S. Kaliskiego w Górze, pozyskuje środki unijne na realizację programów europejski w dziedzinie kształcenia zarówno nauczycieli jak i młodzieży. Zespół Szkół w Górze, jest liderem w powiecie górowskim w pozyskiwaniu środków unijnych. Zrealizował liczne projekty w projektów. Łącznie z praktyki zawodowych u zagranicznego pracodawcy wzięło udział 400 uczniów.

Dane w liczbach:

w zagranicznych praktykach zawodowych wzięło łącznie udział 56 uczniów klas II i III technikum, którym towarzyszyło łącznie 12 nauczycieli

Zawody: technik informatyk, logistyk, mechanik, budownictwa, hotelarstwa i ekonomista

Państwa: Rimini, Włochy oraz Berlin, Niemcy

Miejsca praktyk: małe i średnie przedsiębiorstwa, których działalność jest zgodna z profilem nauczania ucznia

Długość praktyk: 4 tygodnie

Cel: wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację mobilności u zagranicznych pracodawców oraz wspieranie rozwiązań, sprzyjających zwiększeniu przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych.

Podsumowując realizację projektu zatytułowanego „Praktyki zagraniczne, najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy” warto wskazać osiągnięte korzyści oraz zalety udziału w programie Erasmus+.

Dlaczego więc, warto uczestniczyć?

Bo ważne są przeszkody, które pokonałeś, nie to co osiągnąłeś

„Upgrade your CV”

Program Erasmus+ umożliwia zdobycie nie tylko cennego doświadczenia zawodowego ale także zdobycie unikatowych doświadczeń kulturowych i edukacyjnych, czego nie zapewnią praktyki zawodowe, realizowane w Polsce. Udział w tym programie z pewnością zwiększy szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

Bo żeby odnieść sukces, trzeba się skupić na rozwoju osobistym

Rozwój zawodowy oraz personalny uczniów

Program umożliwia nabycie nowych oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz sprawdzenie w praktyce wiedzy teoretycznej. Ważne jest także poznanie nowych technologii oraz metod pracy, jak i wymagań zagranicznego pracodawcy. Natomiast, otrzymane certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność i ECVET poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności we wszystkich państwach UE, ułatwiają dalszy rozwój kariery zawodowej.

Uczniowie stali się bardziej przedsiębiorczy, zaradni, potrafiący się zachować w obcojęzycznym towarzystwie. Zdobywają wiedzę na temat obcych obyczajów i tradycji, innej mentalności ludzi, innych sposobów rozwiązywania problemów. Wyjazd uczy samodzielności i umiejętności dbania o siebie w innych niż zwykle warunkach, wśród obcych sobie ludzi.

Bo, ograniczenia językowe zawężają zrozumienie świata

Rozwój językowy uczniów i nauczycieli

Uczestnicy projektu podnieśli swoje umiejętności językowe, pokonali barierę językową oraz nabyli przydatne umiejętności komunikacyjne. Przyczyniło się to wzrostu ich umiędzynarodowienia, czyli rozwinięciu kompetencji językowych i kulturowych. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest absolutną koniecznością w dzisiejszym świecie.

Bo Erasmus +, dba o twoje potrzeby

Wsparcie finansowe

W ramach przyznanych nam środków kupiliśmy sprzęt, usprawniający realizacje zadań wynikających z projektu. Udzielony nam grant, przeznaczyliśmy na kursy językowo oraz kulturowo-pedagogiczne, transport do państwa docelowego, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie obejmujące wszystkich uczestników. Dzięki wsparciu finansowemu, uczestnicy projektu mieli możliwość rozwoju kulturowego, poznając ciekawe zakątki Włoch i Niemiec, oraz uczestnicząc w wydarzeniach kulturowych.

Bo Erasmus+ to nie tylko praca za granicą, to także odkrywanie nowej, lepszej wersji siebie.

Odkryj siebie

Uczestnicy projektu poznali samych siebie, odkryli swoje upodobania, wrażliwość oraz stopień tolerancji na obcą kulturę. Poznali swoje możliwości, w zakresie adaptowania się do nowych warunków życia, akceptowania nowości. Stali się bardziej otwarci na świat, nauczyli się doceniać to co mają oraz oceniać swoje możliwości.

Bo, pokonywanie przeszkód czyni nas lepszymi i silniejszymi

Rozwój placówki

Udział w projekcie jest „dobrą szkołą życia” jak również cennym doświadczeniem dla szkoły. Poprzez realizowanie zadań projektowych wielu z nas nauczyło się jak zarządzać zespołem, zdobyło umiejętność pracy zespołowej a nasza placówka uatrakcyjniła oferta kształcenia dla przyszłych uczniów.

Autor: Katarzyna Staniszewska