Ostatni dzień maturzystów zdalnie

24 kwietnia zabrzmiałby ostatni dzwonek dla uczniów klas czwartych technikum w zawodzie technik ekonomista, informatyk, hotelarstwa, organizacji reklamy, logistyk, budownictwa oraz mechnik, ale z przyczyn pandemii, nikt go nie usłyszał. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Górze nie zapomnieli o uczniach ostatniej klasy. Tego dnia zakończenie roku poprowadziła dyrektor szkoły pani Ewa Gano za pośrednictwem Meeta.

Opuszczający mury naszej placówki uczniowie klas czwartych, zobaczyli swoje twarze na prezentacji przygotowanej przez panią dyrektor, na podstawie zdjęć z dokumentów składanych po gimnazjum do szkoły średniej. Śmiech zabrzmiał u wszystkich zgromadzonych. To przecież „tylko” cztery lata. Wręczone zostały również świadectwa z wyróżnieniem, które otrzymały Paulina Turkowska z IV TE oraz Paulina Liśkiewicz z IV THT, dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, dla osób zaangażowanych w życie szkoły. Absolwentom reprezentującym szkołę w poczcie sztandarowym podziękowała pani Agnieszka Nawrocka, za osiągnięcia w dziedzinie sportu gratulacje uczniom w imieniu opiekunów złożył pan Andrzej Jasiak, natomiast za pracę na rzecz potrzebujących podziękowała pani Anna Wiejak. Dyrektor szkoły, w imieniu swoim a także wszystkich nauczycieli, tradycyjnie podziękowała w sposób szczególny rodzicom, których dzieci otrzymały świadectwa z „biało-czerwonym paskiem”, wręczając Listy gratulacyjne za trud włożony w wychowanie oraz kształtowanie odpowiednich postaw u młodych ludzi. Swoich uczniów pożegnał również wychowawca TI pan Ryszard Morżak. Pozostali wychowawcy i nauczyciele, dziękując za cztery lata wspólnej pracy, życzyli swoim wychowankom powodzenia. Piosenka Elektrycznych gitar „To już jest koniec” powiedziała za nas wszystkich do zobaczenia w dorosłym życiu. Coś się kończy, by zacząć się mogło coś innego.