UWAGA UCZNIOWIE

Od 25 marca 2020 r. rozpoczyna się OBOWIĄZKOWE NAUCZANIE ZDALNE

 

W szkole nauczanie to będzie realizowane za pośrednictwem:

- Dziennika elektronicznego LIBRUS – do którego obowiązkowo logujecie się każdego dnia w godzinach waszych zajęć

- Narzędzi G Suit dla szkół (Google) – do którego otrzymacie za pośrednictwem Librusa szkolne adresy mailowe. Waszym obowiązkiem jest zalogowanie się na te skrzynki i dołączanie do zajęć w zakładce CLASSROOM (tam mogą pojawić się zaproszenia od nauczycieli)

- Aplikacji DISCORD – do której otrzymacie zaproszenie za pośrednictwem Librusa, z instrukcją logowania

- innych metod wypracowanych wspólnie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

Zajęcia zdalne wg planu zajęć trwają 30 minut (15 minut lekcji przeznaczacie na pracę samodzielną, odczytywanie i odpisywanie na zadany materiał) dlatego podajemy rozkład godzinowy

Od 25 marca wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem tylko według następujących godzin:

1. 8.00 – 8.30

2. 8.35 – 9.05

3. 9.10 – 9.40

4. 9.45 – 10.15

5. 10.30 – 11.00

6. 11.05 – 11.35

7. 11.40 – 12.10

8. 12.15 – 12.45

9. 12.50 – 13.20