The European Vocational Skills Week - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w Zespole Szkół w Górze

 

Różnorodne zajęcia promujące kształcenie zawodowe; konferencje, warsztaty, szkolenia oraz zajęcia językowe w zawodzie hotelarza i logistyka – już w październiku w Zespole Szkół w Górze

W tym roku Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbywa się pod hasłem: „Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie!” Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 14–18 października 2019 r. jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. Wydarzenie obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i poprawę wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Podczas Tygodnia prezentowane są wybitne osiągnięcia i prowadzone są działania na rzecz podnoszenia świadomość szerokiego zakresu możliwości oferowanych przez sektor VET.

ZS w Górze weźmie udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych pt.: "Promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w ZS w Górze". Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego wśród społeczności lokalnej, a przede wszystkim pomoc z zakresu wyboru kariery zawodowej dla młodych ludzi. Wydarzenie to będzie nie tylko okazją do spotkań z przedstawicielami pracodawców, doradcami zawodowymi ale także promocją szkolnictwa zawodowego. W programie są przewidziane wykłady dla klas III i IV, które wygłoszą wykładowcy z Wyższych Szkół Zawodowych z Głogowa oraz Leszna, którzy także wezmą udział w panelu dyskusyjnym. Nasi nauczyciele; Panie Elwira Ryndak i Katarzyna Cuże wraz z uczniami technik organizacji reklamy, zdradzą nam arkana tego zawodu, Pan Paweł Kinasz zaznajomi nas z zawiłościami pracy informatyka. Natomiast, Pani Anetta Borowik przedstawi wraz uczniami tajniki zawodu logistyka, a panie Agnieszka Nawrocka i Elżbieta Hirny zdradzą tajniki zawodu hotelarza oraz piekarza.

W ramach zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez naszych uczniów, stawiamy na praktykę nie tylko w kraju, ale i za granicą, od wielu lat nasi uczniowie realizują zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa ta pozwala im sprawdzić w praktyce to, czego nauczyli się na zajęciach w szkole oraz zobaczyć, jak to robią inni, w tym nasi partnerzy z Niemiec i z Włoch. Dlatego też, kolejną atrakcją podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie zorganizowanie stoiska Erasmus+ , gdzie lokalna społeczność będzie mogła uzyskać informację dotyczącą programów Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej.

Koordynator
Katarzyna Staniszewska