Menu
Kadra kierownicza placówki:


Dyrektor szkoły:
mgr inż. Ewa Gano

Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Krzysztof Szmydyński

Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Dariusz Lisiecki

Kierownik praktycznej nauki zawodu:
mgr Inga Ozdoba-Stanek

Linki
 » Zespół Szkół w Górze
 » Biuletyn informacji Publicznej