„Do zobaczenia w dorosłym życiu”

18 czerwca, po raz ostatni w auli Zespołu Szkół w Górze, spotkali się absolwenci zasadniczych klas zawodowych.

Pani Dyrektor Teresa Frączkiewicz przywitała serdecznie zaproszonych gości: panią Elżbietę Kwiatkowską – Sekretarza Powiatu Górowskiego, pracodawców – przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych – starszego Cechu pana E. Stankiewicza, podstarszych Cechu pana F. Tomaszewskiego i pana A. Mrajskiego oraz pana K. Łomnickiego – kierownika warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze. Szczególnie ciepło pani Dyrektor powitała tegorocznych absolwentów, uczniów klas drugich i trzecich.

Łzy wzruszenia na twarzach uczniów wywołały takie słowa pani Dyrektor: „Wkrótce opuścicie szkolne mury. Nie oznacza to jednak rozłąki, ani zapomnienia o tych, którzy tu zostają: troskliwych nauczycielach i wychowawcach, młodszych kolegach i koleżankach. Przecież to tutaj rodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. Mam nadzieję, że wszystko to pozostanie w Waszej pamięci na całe życie.”

Pani Dyrektor zauważyła również, że za chwilę przed młodymi ludźmi egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wszyscy będziemy trzymać kciuki, by zostały one pozytywnie rozstrzygnięte.

Następnie wraz z osobami zaproszonymi: panią E. Kwiatkowską i przedstawicielami CECHu, pani Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy za szczególne osiągnięcia.

Także Cech Rzemiosł Różnych i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ufundowały nagrody i dyplomy.

Sportowcem został Mateusz Żukowski.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy obecni, zostali zaproszeni na część artystyczną, przygotowaną przez klasy II c i II b, pod kierunkiem pań: Ingi Ozdoby – Stanek i Agnieszki Fil.

Muzycznie wspierali te dwie klasy artyści: Kacper Szymczak (I TL), Anna Graca i Joanna Szolc (II TE) oraz Anna Witko i Marta Jankun (I TE).

Po części artystycznej absolwenci z wychowawcami udali się do klas, na ostatnie wspólne spotkanie.

„Do zobaczenia w dorosłym życiu, na innej drodze, na innym szlaku…”