„OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY, NARODY TRACĄC PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE”

Czym są? Dla niektórych - jedną z pamiątek o bliskich, jeszcze niedawno współistniejących, dla innych - pamiątką ogromnych cierpień i tragicznych losów ludzkich. Zastanowieniem i obcowaniem z przeszłością, jej lekcją poprzez pryzmat dziejów ludzi - tych szczególnie zasłużonych i tych zwyczajnych, czasem - nieznanych i zapomnianych. Lekcją i tragizmem przeszłości - albowiem jej świadectwem są jedynie te groby, z którymi łaskawie obszedł się czas i ludzie. Świadectwem kultury i historii miejsca, z którymi są związane. Są też często symbolicznym przedstawieniem społeczeństwa w pomniejszeniu. One nas lubią, te samotne cmentarze, one, które są z nami tak bardzo, że nieledwie tkwią w środku nas.  

Sprzątanie, porządkowanie grobów, zgrabianie liści, mycie pomników – to częsty widok na polskich cmentarzach, który obserwujemy pod koniec października. Dnia 28.10.2009r. młodzież działająca w Lidze Ochrony Przyrody oraz uczniowie klasy I TL wraz z nauczycielami mgr Katarzyną Staniszewską i mgr Agnieszką Kozińską wykonali prace porządkowe na cmentarzu parafialnym w Górze. Uczniowie nie tylko uporządkowali teren wokół stacji Drogi Krzyżowej, ale także zadbali o opuszczone groby, dając tym samym wyraz szacunku dla zmarłych. Akcja spotkała się z życzliwym zainteresowaniem wśród obecnych na cmentarzu ludzi.